e_mail_app_800_9125

Innspill vedrørende utbygging av høyhastighetsbredbånd og mobildekning

Kommunestyret i Gildeskål vedtok den 2.10.2014 å gå inn for en utbygging av høyhastighetsbredbånd og mobildekning (data og tale). I den forbindelse er det behov for innspill om eventuelle eksisterende planer for slik utbygging i løpet av de nærmeste 3 år.

 

Kommunens intensjon er å få mobilnettet opp på en 4G standard, og samtidig få bedret dekningen der denne ikke er god nok. For bredbåndstilknytning er kommunens intensjon å ha et tilbud om minst 30 Mbit/s, med et ønske om at majoriteten har et tilbud om 100 Mbit/s eller mer, jf. EU2020/Digital agenda for Europa.

Geografisk område for utbyggingen er alle kommunens husstander og fritidsboliger. For mobildekning er dette også utvidet til dekning langs veiene i kommunen.

Frist for innspill: 14.12.2014

Innspill sendes: Gildeskål kommune, postboks 54, 8138  INNDYR eller

                          postmottak@gildeskal.kommune.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS