Bilde av person som ønsker en gruppe velkommen

Integreringstilskudd til lokalutvalgene

I desember 2022 vedtok kommunestyret at lokalutvalgene som får bosatt flyktninger i sitt område i 2023 får overført 50 000,- fra integreringstilskuddet som Gildeskål mottar for flyktninger.

Dette skal gå til gode tiltak for å inkludere våre nye sambygninger i lokalmiljøet. Aktiviteter, arrangementer og møteplasser kan være eksempler på dette.
Lag, foreninger og frivillige kan søke om midler fra lokalutvalgene til dette formålet. Tilskuddet er øremerket og ved årsslutt vil det bli gjort en gjennomgang av tiltak, kostnader og oppslutning.
Spørsmål knyttet til dette kan rettes til Hilde Ragny Wiik, kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS