Familie, oppvekst og kultur

Vil du bli vår nye rektor?

Ved Nygårdsjøen oppvekstsenter er det ledig 100 % fast stilling som rektor. 

Vi ønsker en engasjert og tydelig leder som i et samspill med ansatte, foresatte og lokalsamfunn bidrar til å utvikle barn og unges oppvekst- og læringsmiljø. Kommunens satsningsområder har de siste årene vært lesing og klasseledelse der vi er inne i et samarbeid med nasjonalt veilederkorps. Kommunen har eget Newton-rom.

2019-11-06

Familie, oppvekst og kultur

Barnevernkonsulent

100 % vikariat ledig som barnevernkonsulent fram til 31.12.2019.

Stillingen vil bli fast fra 01.01.20 med forbehold om kommunestyrets godkjenning.

Barneverntjenesten for Bodø kommune og Gildeskål kommune planlegger fra 01.01.20 å organisere tjenesten som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 2018 §§20 -1 og 20 – 2, med Bodø kommune som vertskommune og Gildeskål kommune som samarbeidskommune. Endelig vedtak vil bli truffet av de respektive kommunestyrer i løpet av høsten 2019.

Ved et eventuelt vertskommunesamarbeid vil stillingen bli underlagt barneverntjenesten i Bodø og den ansatte vil gjennom en virksomhetsoverdragelse bli overført til Bodø kommune.

2019-11-06

Familie, oppvekst og kultur

Miljøterapeut - Inndyr skole

100 % fast stilling

Med forbehold om godkjenning i kommunestyret.

Inndyr skole er kommunens største skole og er en 1-10 skole med 114 elever. Like ved skolen ligger kulturhuset med stor idrettshall. I tillegg har vi basseng og kommunens bibliotek i skolebygget. Naturen rundt skolen byr blant annet på flott lysløype med gode muligheter for fysisk utfoldelse av alle slag.

2019-11-06
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS