Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

NAV Gildeskål - Gildeskål kommune

Veileder

Ved NAV Gildeskål er det ledig 2 faste veilederstillinger i 100 %

NAV Gildeskål er ansvarlig for utøvelse av tjenester tilknyttet den kommunale og statlige arbeids- og velferdspolitikken i Gildeskål kommune. Kontoret er lokalisert på Inndyr og betjener omtrent 2000 innbyggere. Kontoret har fem ansatte.

2020-05-29

Familie, oppvekst og kultur

Renholder - Storvik barnehage

Gildeskål kommune har ledig 30 % fast stilling som renholder i Storvik barnehage fra 01.08.2020

2020-05-19

Familie, oppvekst og kultur

Styrer/virksomhetsleder – Inndyr barnehage

100 % fast stilling– ledig fra 01.08.20

Vår leder har gått over i annen stilling, og vi har derfor ledig 100% stilling som styrer/ virksomhetsleder i Inndyr barnehage. 

2020-05-19

Familie, oppvekst og kultur

Undervisningsstillinger

Skolene i Gildeskål kommune har ledige faste og midlertidige undervisningsstillinger for skoleåret 2020/2021.

Ved Inndyr skole er det ledig 2 x  100 % faste undervisningsstillinger pluss inntil 100 % midlertidig stilling.

Nygårdsjøen oppvekst senter der det ledig 100 % fast undervisningsstilling pluss inntil 100 % midlertidig stilling.

Sørarnøy skole og barnehage inntil 100 % midlertidig stilling

Sandhornøy skole og barnehage inntil 100 % midlertidig stilling 

Voksenopplæringen inntil 70 % midlertidig stilling

2020-05-19
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS