Tilskudd til tiltak i beiteområder

Jf sentral forskrift kan det søkes om tiltak i beiteområder. Kommunen har i tillegg en lokal forskrift. Søknadsfrist er 1.mars.

farmer_with_tractor_800_5086_200x150

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Forskrift og søknadskjema ligger på sidene til Landbruksdirektoratet. Det søkes elektronisk. 

Statsforvalteren i Nordland fordeler tilskuddsmidlene til kommunene i Nordland. Gildeskål kommune har i 2023 fått tildelt en pott på kr 50.000.

Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.

2013-07-18

Deling av eiendom

Fradeling av tomt eller deling av eiendom krever ofte tillatelse etter flere lover og godkjente planer. Planstatus er ofte avgjørende. De viktigste lovene er plan- og bygningsloven og jordloven. Men ofte skal søknadene også vurderes etter naturmangfoldloven, friluftsloven og veiloven for å nevne noen.
2013-03-11

Jordleie

For å oppfylle driveplikten ved utleie, må det gjøres en skriftlig avtale på minimum 10 år. Mer informasjon finner du i menyen til høyre: Driveplikt på landbrukseiendom.

2012-11-26

Rovviltforvaltning

Følg linken til Statsforvalteren i Nordlands hjemmesider:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Rovvilt/

2012-10-23
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS