Tilskudd til tiltak i beiteområder

Jf sentral forskrift kan det søkes om tiltak i beiteområder. Kommunen har i tillegg en lokal forskrift. Søknadsfrist er 1.mars.

2020-09-16
farmer_with_tractor_800_5086_200x150

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Forskrift og søknadskjema for den nye tilskuddordningen er klar.

Fylkesmannen i Nordland har fordelt 4 mill kr til kommunene i Nordland. Gildeskål kommune har fått tildelt en pott på kr 45.000.

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema og søknaden sendes kommunen. Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.

 

2013-07-18

Deling av eiendom

Fradeling av tomt eller deling av eiendom krever ofte tillatelse etter flere lover og godkjente planer. Planstatus er ofte avgjørende. De viktigste lovene er plan- og bygningsloven og jordloven. Men ofte skal søknadene også vurderes etter naturmangfoldloven, friluftsloven og veiloven for å nevne noen.
2013-03-11

Jordleie

For å oppfylle driveplikten ved utleie, må det gjøres en skriftlig avtale på minimum 10 år. Mer informasjon finner du i menyen til høyre: Driveplikt på landbrukseiendom.

2012-11-26

Rovviltforvaltning

Følg linken til Fylkesmannen i Nordlands hjemmesider
2012-10-23
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS