Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Jordleie

For å oppfylle driveplikten ved utleie, må det gjøres en skriftlig avtale på minimum 10 år. Mer informasjon finner du i menyen til høyre: Driveplikt på landbrukseiendom.

Her finner du jordleieskjema. Avtale skrives i to eksemplarer. Eier og leietaker beholder hver sin. Stft gjerne med kart som viser hvilke areal som er utleid. Eier sender kopi til kommunen for godkjenning.

Jordleieskjema.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS