Jordmortjeneste

Jordmortjenesten i Gildeskål er samlokalisert med Gildeskål helsestasjon. Jordmor er tilgjengelig to dager i uken.

Jordmor tilbyr svangerskapsomsorg/kontroller gjennom hele svangerskapet, samt rådgivning og fødselsforberedelse. Vi tilbyr også samtale om fødsel og veiledning ved fødselsangst eller tidligere traumatisk fødsel. Vi tilbyr også kontroll etter fødselen med gjennomgang/samtale om fødselen, ammeveiledning og prevensjonsveiledning.

Svangerskapomsorg er et tilbud til alle gravide. Kvinnen kan selv velge om hun vil ha oppfølging hos fastlege eller jordmor, eller en kombinasjon. Alle konsultasjoner, prøver og henvisninger fra jordmor er gratis for den gravide.

Jordmor gir informasjon, råd og veiledning om de mest vanlige ting i svangerskapet. Du som gravid har mulighet til å diskutere eller stille spørsmål om emner du ønsker å få belyst. Det vektlegges at svangerskapsomsorgen er tilpasset den enkeltes behov.

Jordmor har forskrivningsrett for prevensjonsmidler til kvinner i alle aldre.

Kontakt:

Jordmor Monica Torbergsen, tlf: 47 51 45 21
E-post: tormon@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS