Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Jordmortjeneste

Jordmortjenesten i Gildeskål er lokalisert i Helsetsasjonen ved Gildeskål bo-og servicesenter. Kontoret er åpent to dager i måneden. Tjenesten er et samarbeid med Meløy kommune.

Jordmor tilbyr svangerskapsomsorg/kontroller gjennom hele svangerskapet, samt rådgivning og fødselsforberedelse. Vi tilbyr også samtale om fødsel og veiledning ved fødselsangst eller tidligere traumatisk fødsel. vi tilbyr også kontroll etter fødselen med gjennomgang/samtale om fødselen, ammeveiledning og prevensjonsveiledning.

Svangerskapomsorg er et tilbud til alle gravide. Kvinnen kan selv velge om hun vil ha oppfølging hos fastlege eller jordmor, eller en kombinasjon. Alle konsultasjoner, prøver og henvisninger fra jordmor er gratis for den gravide.

Jordmor gir informasjon, råd og veiledning om de mest vanlige ting i svangerskapet. Du som gravid har mulighet til å diskutere eller stille spørsmål om emner du ønsker å få belyst. Det vektlegges at svangerskapsomsorgen er tilpasset den enkeltes behov.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS