Gildeskål kirkested

Gildeskål har en skjult skatt

Kan kirkestedet bli et reiselivsfyrtårn i Gildeskål?

I november 2018 har Gildeskål kommune satt i gang et forprosjekt som skal se på potensialet som ligger i Gildeskål kirkested. Anbudet ble vunnet av en gruppe ressurspersoner med lokalkunnskap og tilknytning til kommunen.
Les mer på Gildeskålportalen.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS