Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Fra 15.4.2020

Opphevet: Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Gildeskål kommune

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Gildeskål kommune v/Kommunestyret med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokal forskrift:

2020-04-07

Registrering av personer i karantene og isolasjon

I disse tider med mange ulike former for karantene og isolasjon er det vanskelig for kommunen å ha oversikt over hvor mange dette gjelder.  

Vi har derfor opprettet en telefon der vi oppfordrer alle som sitter i karantene eller isolasjon til å ringe og registrere seg. 

2020-03-23

Forklaring av begrepene karantene og isolasjon

Under aktuelle pandemi er det lett å bli begrepsforvirret. Retningslinjene endres forløpende og det kan være vanskelig å holde styr på alt som blir sagt. Her følger en enkel oversikt over hva de ulike begrepene innebærer, og hvilke regler som gjelder.

2020-03-16
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS