Lokal forskrift

Karanteneforskrift i Gildeskål er opphevet

Gildeskål kommune har valgt, etter råd fra vår smittevernlege Laila Didriksen, ikke å forlenge de utvidede karantenebestemmelsene vi og mange andre kommuner i nord innførte for noen uker siden. 
Vi har enda ikke registrert smitten i vår kommune, men den vil nok sannsynligvis komme etter hvert, nå er vi imidlertid forberedt så godt som vi kan bli det.

Dette betyr likevel ikke at man kan gjøre hva man vil og leve som før koronaviruset rammet oss. Vi må fortsatt forholde oss svært forsiktig og fortsatt forholde oss til smittebegrensende tiltak myndighetene pålegger/anbefaler oss å følge slik at vi selv ikke blir smittet eller bidrar til at andre blir smittet. Dette er altså ikke et frislipp, men en gradvis åpning av samfunnet og en forsiktig normalisering. 

Gildeskål kommune er snart klar til en gradvis og forsvarlig åpning av barnehager og skoler for 1.-4. klassetrinn. Dette vet vi har skapt en del spørsmål fra foreldre, noe vi selvsagt forstår. Den nasjonale veilederen vil komme i løpet av ettermiddagen 15.4., og vi vil følge de råd om smittevern og andre anbefalinger som ligger i den. 
De ansatte i skoler og barnehager vil få opplæring i forsvarlig smittevern som angitt i veilederen.
Det vil være lokale tilpasninger ved åpning av skoler og barnehager. Foresatte vil få beskjed fra den enkelte skole/barnehage hvordan åpningen og tilbudet organiseres. I de tilfeller barn tilhører risikogrupper, gjøres det egne beslutninger om hvordan tilbudet organiseres for disse barna. 
Vi vil ha fokus på et forsvarlig smittevern for barn og ansatte i skoler og barnehager.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle med fritidshus og hytte i kommune for at de lojalt fulgte opp det såkalte hytteforbudet i påsken! Vi vil likevel oppfordre til å begrense besøk i kommunen og at dere når dere kommer hit bruker fornuften og følger alle anbefalinger om f.eks. ikke å besøke andre som er ekstra utsatt. Har dere symptomer lar dere være å komme til oss til symptomene er gått over slik all fornuft tilsier.

Så sees vi etter hvert i vakre Gildeskål!
Bjørn Magne Pedersen
Ordfører

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS