Slakk line i solnedgang

Kartlegging av frivillige lag og foreninger

Det er blitt utarbeidet en spørreundersøkelse til kommunens lag og foreninger for å skape et godt grunnlag for det videre arbeidet med etablering av Gildeskål Frivilligsentral.

 

Spørreundersøkelsen vil gi oss svar på blant annet:

  • Hvilke frivillige lag og organisasjoner som allerede eksisterer i kommunen (antall, aktivitetsnivå og virksomhet m.m.)
  • Eksisterende politiske vedtak og virkemidler
  • Eksisterende mønster for samarbeid mellom kommunen og frivillige
  • Hvilke forventninger og behov kommunens lag og foreninger har

Vi håper flest mulig har tid og mulighet til å besvare denne kartleggingen. Det er mye viktigere for oss at dere svarer så godt dere kan, enn at det er 100% korrekt. Detaljerte utgreininger er ikke nødvendig, groveanslag er nok!

Lykke til og har dere noen spørsmål til undersøkelsen er det bare å ta kontakt med prosjektleder Birgitte Kalvatn.

 

Gå inn her ​for å komme til skjema. Svarfrist er 31.mars 2019.

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS