Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika planID 201806

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika ut på høring og offentlig ettersyn. Planen ble behandlet i Plan og eiendomsutvalget 17.09.19. Høringsfristen er satt til 04.11.19.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS