Fiskemottak Sørarnøy

Klart for fiskemottak på Sørarnøy

- Etter at fiskemottaket på Sørarnøy måtte stenge høsten 2010 har det vært arbeidet intenst med å etablere nytt mottak. Nå er pengene på plass og arbeidet settes i gang, sier Gunnar Skjellvik i Sjøfossen næringsutvikling.

- Arnøysamfunnet er i en positiv utvikling, og nå er det klart for etablering av nytt fiskemottak. Før jul var aksjekapitalen på plass, og på lørdag kom 1,5 mill kr fra Nordland fylkeskommune. Dermed er det klart for generalforsamling så snart som mulig, og så er vi i gang.

- I tillegg til selve fiskemottaket skal det også bygges kai for å få fisken på land, og det haster. Styret har allerede innhentet priser og avklart ansvar med byggeleder. Dermed er det klart for byggestart  i vår, slik at mottaket skal kunne stå ferdig til bruk alt til høsten, sier Skjellvik.

- Arnøy-samfunnet har kart å snu en negativ trend til en positiv utvikling i løpet av de siste årene. Det er investert 70 millioner kroner i utvikling av de største hjørnesteinsbedriftene og de sysselsetter over 60 årsverk. Antall innbyggere på stedet er økt med 30 personer, og andelen barn er økt. Det er stort engasjement og framtidstro. Etablering av et fiskemottak vil være en knoppskyting for videre verdiskapning, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen, (KrF).

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS