stick_figure_proposing_on_knee_800_wht_3471

Kommunale vigsler

Fra 1. januar 2018 har kommunen myndighet til å gjennomføre vigsler.

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
Skatteetaten har utarbeidet informasjon om den formelle prosessen for å inngå ekteskap: Veien til ekteskapet - steg for steg

Saken har vært behandlet i Kommunestyret 22.11.2017, og følgende reglemet er vedtatt:

1.

Vigselsmyndighet
I tillegg til ordfører og varaordfører gis xx vigselsmyndighet.

2.

Hvem som kan vigsles
Alle kan vigsles i Gildeskål kommune, uansett bosted.

3.

Sted for vigsel
Vigsler i kommunal regi finner sted på kulturhuset eller på formannskapssalen.
Vigsler utenom hverdager i kontortiden finner sted på kulturhuset.
Brudeparet kan selv finne annet sted etter avtale med vigsleren.

4.

Tidspunkt for vigsel
Vigslingen utføres i utgangspunktet på hverdager i kontortiden.
Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsleren finne sted på andre dager eller andre tidspunkt.
Avtale om vigsling skal normalt skje tre måneder i forveien.

5.

Rammer for vielsen
Gildeskål kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og dekkes av brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.

6.

Prøvingsattest og legitimasjon
a) Gyldig prøvingsattest må innleveres. Denne utstedes av folkeregistermyndigheten, og er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato.
b) Ved oppmøte må brudeparet forevise legitimasjon.
c) Etter vigselen skal skjema «Melding om vigsel/vigselsbok» fylles ut. Denne skal undertegnes av vigsleren, brudefolkene og vitnene.
d) Bekreftet kopi av «Melding om vigsel/vigselsbok» skal sendes til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

7.

Økonomi
a) Vigselen er gratis.
b) Bruk av kommunens lokaler er gratis. Eventuell leie av andre lokaler organiseres og dekkes av brudeparet.
c) Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet.
d)Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.
e) For vigsler utenom hverdager i kontortiden, betales det et gebyr på kr. 600. Beløpet skal dekke kommunens merutgifter.
f) For vigsler utenom fastsatt sted i pkt 3, må brudeparet betale reisegodtgjørelse og evt. andre kostnader for vigsleren.
g) Evt. kostnader skal være avtalt på forhånd.

8.

Arkiv
All dokumentasjon lagres i kommunens saksbehandlersystem, og unntas med hjemmel i offentleglovens § 13, jfr forvaltningslovens § 13.

9.

Administrasjon
Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finner sted innenfor verdige rammer.

10.

Evaluering
Reglement for kommunale vigsler evalueres våren 2019.

Ta kontakt med Politisk sekretariat v/Svanhild Lind eller en av personene som har vigselsmyndighet for nærmere informasjon.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS