Bilde av brannmenn i arbeid

Mye bra, men også forbedringspunkter

Kommunalt beredskapsarbeid

En av oppgavene til Statsforvalteren er å føre tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid ved å besøke kommunene hvert 4.-5. år. Da passet det bra at de i år kom til Gildeskål i "Egenberedskapsuka". 

Statsforvalterens muntlige oppsummering etter dagen i Gildeskål var at det gjøres et godt arbeid i Gildeskål, og de vektla det gode samarbeidet i Salten. Det ble også vist til konkrete punkter der kommunen trenger å bli bedre, dette vil framgå i rapporten som blir sendt til kommunen i ettrkant av tilsynet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS