Frida Bringslimark

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Like før jul ble ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023  (sak 110/19) vedtatt av kommunestyret. 

Planen tar for seg satsinger og utviklinger kommunen har på anlegg som fremmer lavterskel egenaktivitet, hvor nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv står sterkt. Kommunedelplanen har flere viktige funksjoner og gir både grunnlag for å søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg til friluftsformål. Dokumentet finner dere her

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS