Basketball

Rullering av handlingsprogram

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Forslag til rullering av handlingsprogram i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv er lagt fram til poltisk behandling i råd/utvalg og vedtak i kommunestyret 15.12.2020.

Rulleringen må gjøres årlig for å sikre at tiltakene til enhver tid er oppdatert og har mulighet til å søke spillemidler når det blir aktuelt.
Forslaget til rullering er gjort i samarbeid med de berørte lag og foreninger.

Du kan lese hele saken her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS