0I3A9135

Medvirkningsprosess 27. september

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Gildeskål kommune inviterer lag/foreninger og andre til å si sin meining om kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2024 - 2028. 

Gildeskål kommune er i gang med å revidere kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023 . Oppdatert kommunedelplan skal gjelde fra 2024 – 2028.  

Vi ønsker å invitere lag/foreninger og andre til en medvirkningsprosess om hvordan vi sammen kan tilrettelegge og organisere for fysisk aktivitet, og bruk av anlegg i kommunen de neste fire årene. Kommunedelplanen gir grunnlag for å søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg til friluftsformål.

 

Tid: Onsdag 27. september kl. 18:30 – 20:00 

Sted: Kommunestyresalen, kommunehuset

 

Program:

18.30 – Velkommen

18.45 – Introduksjon til kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 

19:00 – Kafedialog om fysisk aktivitet og friluftsliv i Gildeskål 

19:45 – Oppsummering 

 

Meld fra om du kommer til Åsne Henden, henasn@gildeskal.kommune.no/ 976 07 892


Håper du har mulighet til å delta 😊 Del gjerne invitasjonen videre dersom du vet om sentrale lag/foreninger/organisasjoner eller personer.     


Det er og mulig å sende innspill til planen til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS