Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen og bindeleddet mellom kommuneorganisasjonen og kommunale politiske organer.

Geir Mikkelsen
Telefon: 970 98 850
Epost: mikgei@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS