Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Gildeskål kommune

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har i tett samarbeid med politikere og ansatte ansvaret for å videreutvikle attraktive arbeidsplasser, en framtidsrettet organisasjon og et godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Søknadsfrist: 09.08.2020

Gildeskål kommune er «tøffingen i Salten» som med sine offensive mål for nærings- og samfunnsutvikling tør å være nyskapende. Når vi synger «Å eg veit meg eit land, handler det om vår stolte historie, levende samfunn fra hav til fjell og om ambisiøse visjoner for framtida. Og på samme vis som vi deler Elias Blix med folk i hele landet, ønsker vi velkommen deg som deler våre ambisjoner og vil bli med oss på den spennende reisen mot morgendagens Gildeskål.

Gildeskål kommune er en naturskjønn kommune med en stolt og levende kulturarv. Kommunen kjennetegnes av evne til å skape en kultur for samarbeid internt og eksternt, med et ønske om å gripe mulighetene og løfte frem det positive og særegne. Kommunen ønsker å levere tjenester av høy kvalitet på en effektiv og god måte, og det satses målrettet på kultur-, nærings- og infrastrukturutvikling. 

Kommunen har i underkant av 2.000 innbyggere og strekker seg over et areal på 665 km². Kommunesenteret er Inndyr. I Gildeskål er det mange alternativer for å bo og leve. Næringslivet domineres av næringer knyttet til marin sektor, kraftproduksjon og offentlig virksomhet. I tillegg er Gildeskål er en stor fritidskommune.

Gildeskål har gode kommunikasjonsmuligheter med regionen forøvrig, både sørover mot Meløy og nordover til Bodø. Fra øyene kommer man også lett med båt både sør og nord. 

 

I Gildeskål kommune er det ledig fast stilling som Kommunedirektør.

Hovedoppgaver:

 • Bidra til at de folkevalgte kan fylle sin rolle gjennom klare prioriteringer og politiske valg
 • Bidra til å utvikle strategier for å skape god samfunns- og næringsutvikling i Gildeskål
 • Lede utviklings- og endringsprosesser som bidrar til å skape effektiv og god kvalitet i tjenesteproduksjon for innbyggerne.
 • Utvikle kommunens lederskap 
 • Ivareta god økonomistyring
 • Ivareta arbeidsgiverrollen med hensyn til god rekruttering og kompetansebygging
 • Oppfølging og videreutvikling av interkommunale samarbeid
 • Tilrettelegge for innovasjon, utvikling og omstilling av tjenesteområder

Kvalifikasjonskrav: 

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap og forståelse om offentlig forvaltning
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Inspirere og gi folk ansvar
 • Tydelig og omgjengelig
 • Opptatt av utviklingsarbeid
 • Planmessig og strukturert
 • Få frem det beste i dine medarbeidere
 • Trives med utfordringer

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å bidra til positiv samfunnsutvikling i en fremoverlent kommune
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et kreativt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bistand til å finne bolig
 • Lønn etter avtale
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement.

Generell informasjon

Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no, inklusiv vitnemål på engelsk eller norsk.  Tiltredelse etter avtale.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ordfører Bjørn Magne Pedersen, e-post pedbjo@gildeskal.kommune.no, tlf. 970 74 094 eller Rune Madland, epost  rune.madland@nnl.no, tlf. 992 54 129.

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.08.2020 HER.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden. 

 

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.

 

Søknadsfrist 09.08.2020.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS