Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

-Organisasjonen har levert på budsjettoppdraget for 2023 – og utarbeidet et driftsbudsjett i tråd med de forutsetninger presentert i omstillingsprosjektet «Ansvarlig og bærekraftig økonomi 2023-26». 

- Kommunedirektøren erkjenner likevel med bakgrunn i årets mange dramatiske hendelser i storsamfunnet – at omstillingstakten med fordel kunne vært høyere. Primært begrunnet med en tiltagende risiko at utviklingen i våre frie reserver er under press i perioden. Rentebaner, inflasjon og evt. påfølgende lønnspiral kan sette oss under ytterligere press. Målsetningene i prosjektet er å se på nivåer og terskler for tjenestene våre – men kommunedirektøren anbefaler at vi allerede i 2023, begynner å se på strukturelle grep som er tidligere enn først planlagt.
Det sier kommunedirektør Geir Mikkelsen som legger fram sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 i Gildeskål kommune.

Her kan du lese Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.
 
Se kommunedirektøren og økonomisjefens presentasjon av budsjettet her: (eller se den på Youtube.)

Øvrige budsjettdokumenter tilknyttet saksfremlegg som skal behandles i styre, råd og utvalg publiseres mandag 12. november.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS