Budsjett 2023

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 publiseres på Gildeskål kommunes hjemmeside fredag 11. november kl. 10.00.

Det vil bli lagt ut link til presentasjonen og budsjettdokumentet. 
Saksfremlegg med vedlegg publiseres fortløpende og i takt med behandling av saken i styre, råd og utvalg.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS