Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunns- og arealdel ble vedtatt i kommunestyret 1 mars 2016. Kommuneplanens arealdel gir rammer for arealbruk og utbygging. Hovedrammene er fastsatt som langsiktige arealstrategier.

Kommuneplanens arealdel 1.3.2016.pdf

Planbeskrivelse 1-3-2016.pdf

Bestemmelser_oppdatert.docx.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS