Kart vedtatt 1

Vedtatt 1.3.2016

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

 

Planutvalget i Gildeskål kommune vedtok i sak 29/15 den 4. juni 2015 å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 2015-2027 til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-4.

Kommunestyret vedtok den 1. mars 2016 kommuneplanens arealdel 2015-2027 i sak 11/16 jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Kommuneplanen består av samfunnsdelen, planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser og plankart. Planen er digitalt tilgjengelig på Kartportalen

Bestemmelser 1.3.2016

Kart vedtatt 1.3.2016

Planbeskrivelse 1-3-2016

Konsekvensutredning 1.3.2016

Tegnforklaring

 

Bokstavforklaring av områder i kart

 

For mer detaljerte/digitale kart, se vår kartportal

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS