Samfunnsdelen i kommuneplanen har som hensikt å vise de overordnede strategiske politiske yver og ambisjoner i et langsiktig perspektiv. Planen ble vedtatt i kommunestyret den 1 mars 2016.

Samfunnsdelen 2015-2027.pdf

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Samfunnsdelen i kommuneplanen har som hensikt å vise de overordnede strategiske politiske yver og ambisjoner i et langsiktig perspektiv. Planen ble vedtatt i kommunestyret den 1 mars 2016.

Samfunnsdelen 2015-2027.pdf

2019-07-31
Bilde_samfunnsplan_med_logo

Gjestebud

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Har du innspill til kommuneplanens samfunnsdel kan du arrangere et uformelt diskusjonstreff, gjestebud, for å diskutere ønsket utvikling av Gildeskålsamfunnet. Frist for å sende inn innspill er 11.04.2021. 

2021-03-01
Forside

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument, og tar for seg hele kommunen som organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling. For alle kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

2020-07-03
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS