Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Samfunnsdelen i kommuneplanen har som hensikt å vise de overordnede strategiske politiske yver og ambisjoner i et langsiktig perspektiv. Planen ble vedtatt i kommunestyret den 1 mars 2016.

Samfunnsdelen 2015-2027.pdf

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS