Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032, forside_Page_01.jpgSamfunnsdelen i kommuneplanen skal vise de overordnede strategiske politiske yver og ambisjoner i et langsiktig perspektiv. Planen for perioden 2020-2032 ble vedtatt i kommunestyret den 19. oktober2021.

 

 

 

 

 

0I3A9099l

Vil du bidra i kommunens utvikling?

Spørreundersøkelse om kommuneplanens samfunnsdel

Nå har du mulighet til å være med å forme framtiden til deg selv og alle andre som bor i Gildeskål. Dette gjør du ved å komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel i denne spørreundersøkelsen.

2021-03-09
Bilde_samfunnsplan_med_logo

Gjestebud

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel- gjestebud

Har du innspill til kommuneplanens samfunnsdel kan du arrangere et uformelt diskusjonstreff, gjestebud, for å diskutere ønsket utvikling av Gildeskålsamfunnet. Frist for å sende inn innspill er 11.04.2021. 

2021-03-01
Forside

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument, og tar for seg hele kommunen som organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling. For alle kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

2020-07-03
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS