Forside_bilde_kom-samfdel

Høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for Gildeskål kommune, for perioden 2020 - 2032, ligger nå ute til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 29.08.21.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i kommunestyret 24.06.2021. I henhold til plan og bygningsloven §  11-14 legges kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn. 

Frist for innspill er satt til 29.08.21.

Eventuelle innspill sendes til:

  • Epost: postmottak@gildeskal.kommune.no 
  • Postadresse: Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr. 
  • Marker henvendelse med saksnummer 2021/209

Vedlegg i saken

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Særutskrift saksframlegg

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS