Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen skal bidra til å styrke arbeidet for barn og unge og familier, og ha fokus på barn og unges oppvekstvilkår. 

Kommunepsykologens rolle er å være en medspiller til kommunens tjenester. De viktigste samarbeidspartnerne er helsestasjon, legekontor, PPT, barnevern, folkehelsekoordinator, skolene i Gildeskål samt psykisk helse. Kommunepsykologen arbeider med veiledning, systemarbeid samt bidrar med fagkompetanse i enkeltsaker. Eksempel på systemarbeid er å bidra i prosjekter som forebygging av skolevegring. Kommunepsykologen bidrar også i intern fagutvikling som eksempelvis testkompetanse samt undervisning om psykisk helse. 

Sist oppdatert 03. juli 2024