Intensjonsgrunnlag_200x123

Kommunereform - Stå alene eller slå sammen?

Et felles intensjonsgrunnlag for kommunene Steigen, Røst, Saltdal, Gildeskål, Rødøy og Bodø skal legge grunnlag for videre dialog mellom kommunene. Samtidig har rådmannen utredet muligheten for at Gildeskål kan bestå som egen kommune.

Intensjonsgrunnlaget gir en kort presentasjon av kommunereformen, hvor vi står i prosessen, kommunene som deltar i samarbeidet og et samlet bilde av hvordan en ny storkommune kan se ut. Videre presenteres ulike modeller for lokaldemokrati og fordeling av administrative oppgaver. Intensjonsgrunnlaget skal legges frem for behandling i de respektive kommunestyrene i februar 2016.

Rådmannens utredning av 0-alternativet vurderer om Gildeskål kommune kan stå alene i fremtiden eller bør slå seg sammen med en annen kommune.

Faktagrunnlag - Rapport fra BDO

Salten regionråd har ønsket å utarbeide et godt faktagrunnlag for kommunene. Oppdraget er utført av BDOs rådgivingsavdeling og innebærer en utredning av et faktabasert grunnlag, som vil være utgangspunktet for videre analyser. Arbeidet er å anse som et rådgivningsoppdrag der BDO, basert på det arbeidet som er gjort oppsummerer, utdyper og sineanalyser og konklusjoner til oppdragsgiver som er Salten regionråd. 
Les hele rapporten HER

Les mer om kommunereformen.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS