Kommunestruktur - Bilde vedtak_200x141

Kommunereformen - retningsvalg

Kommunestyret har i møte 22. juni 2016 vedtatt at Gildeskål kommune skal bestå som egen selvstendig kommune. Vedtaket var gjort med 16 mot 1 stemme.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS