Valglogo

Kommunestyrevalg 2023 - godkjente valglister

Valgstyret har i møte 23. mai 2023 godkjent følgende lister:

* Arbeiderpartiet
* Fremskrittspartiet
* Gildeskållista
* Høyre
* Kristelig Folkeparti
* Senterpartiet
* SV Sosiallistisk venstreparti

Oversikt over alle valglistene finner du her.

I henhold til valgloven § 6-8 er det anledning til å klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Les mer her

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS