Valglogo

Kommunestyrevalg 2023 - offentlig ettersyn listeforslag

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Følgende valglister til Gildeskål kommune ved årets kommunestyrevalg er kommet inn:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Gildeskållista
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Senterpartiet
  • SV Sosialistisk Venstreparti

Klikk her for å lese innkomne listeforslag.

Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.  Listeforslagene skal behandles i Valgstyret før 1. juni 2023. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS