Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Konfliktraadet_Logo_rgb_200x50

Konfliktrådet Nordland

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. 

Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempler på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempler på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådene skal blant annet:

  • Arrangere møter mellom parter i sivile saker
  • Gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen
  • Gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer, og det kan bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

12 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meklere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med:

  • Lensmanns- og politietaten
  • Kriminalomsorgsetaten
  • Domstolene
  • Andre lokale etater som skole og barnevern m. fl.

Brosjyrer og mer informasjon fås ved henvendelse til oss, elektronisk eller til våre avdelingskontorer i Bodø, Mosjøen og Svolvær.

Konfliktrådet Nordland har felles epostadresse: post.nordland@konfliktraadet.no.
Felles telefonnummer 75 40 65 80.
Se www.konfliktraadet.no. Her finner du skjema for å melde inn din sak.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS