Konsesjonspliktig erverv eller konsesjonsfritt erverv

Ved erverv av fast eiendom, kjøp/arv/gave, må man sjekke om ervervet er konsesjonsfritt. Ta evt kontakt med kommunen.

Her er lenke til Statens landbruksforvaltning som har skjema for å søke konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet. Sistnevnte må underskrives av kommunen før den følger øvrige dokumenter til tinglysing.

Skjema fra SLF

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS