Konsesjonspliktig erverv eller konsesjonsfritt erverv

Ved erverv av fast eiendom, kjøp/arv/gave, må man sjekke om ervervet er konsesjonspliktig. Ta evt kontakt med kommunen.

Her er lenke til Landbrukdirektoratet for veiledning og skjema for å søke konsesjon og skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS