Hender

Kontaktinformasjon for barnevernstjenesten

Fra 01.01.2020 er det inngått vertskommunesamarbeid med Bodø kommune og Gildeskål kommune om barneverntjenesten.
Alle henvendelser til barnevernet skal gå til Bodø kommune.

Telefon: 75 55 55 40
Vakttelefon/Barnevernvakta: 995 41 500
Post til barnevernet: Postboks 903, 8006 Bodø (gjelder all postgang fra offentlig og privatpersoner)
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS