Kontaktinformasjon under krise

 

Når telefon-, mobil- og nettforbindelsen fungerer
 

Telefon:

Brann: nødnummer 110
Politi: nødnummer 112 (øvrige henvendelser 02800)
AMK: nødnummer 113 (for akutt helsehjelp)
Legevakt: 116117
Gildeskål kommune: 75 76 06 00stick_figure_customer_service_800_2051_200x200.jpg

 

Internett:

I en krisesituasjon vil kommunens nettside og Facebook-side benyttes aktivt til å informere innbyggere og andre. Du finner oss på:
www.gildeskal.kommune.no
• Facebook

 

Når mobil-, fasttelefon- og nettforbindelsen er ute

Det er en svært krevende situasjon dersom mobil-, fasttelefon- og nettverksforbindelse er ute av drift. Ved slike hendelser er det vanskelig for kriseledelsen å nå ut med informasjon. Det kan derfor være nyttig for deg å vite at når en slik situasjon oppstår og vedvarer over tid, vil den kommunale kriseledelsen samles for å håndtere situsjonen på best mulig måte.
Skulle du i en nødsituasjon få behov for bistand fra nødetatene, vil kontakt kunne opprettes fra følgende steder:

  • Inndyr

Kontakt med nødetatene opprettes via Gildeskål bo- og servicesenter.

  • Storvik

Kontakt med nødetatene opprettes via på Storvik barnehage.

  • Nygårdsjøen

Kontakt med nødetatene opprettes via Nygårdsjøen oppvekstsenter.

  • Sandhornøy

Kontakt med nødetatene opprettes via Sandhornøy eldresenter.

  • Arnøyene

Kontakt med nødetatene opprettes via Sørarnøy skole.

Personellet på disse fem stedene kommuniserer med kommunal kriseledelse på Inndyr over satelittelefon.
Kriseledelsen kommuniserer videre mot nødetatene. I tillegg vil lokalt brannmannskap og lege kommunisere med egne nødetater over det nasjonale nødnettet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS