Møter i Kontrollutvalget

Disse personene er valgt for perioden 2019-2023:
Leder: Gunnar Skjellvik
Nestleder: Hallvard Johansen
Medlem: Emelie Johansen
Medlem: Jan Arne Birkeli
Medlem: Helge Jæger Nilsen
 

Salten Kontrollutvalgservice har egen hjemmeside der bl.a. møteinnkallinger og møteprotokoller publiseres: http://www.sekretariatet.no/

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS