Vi gir deg oppdatert informasjon fra Gildeskål kommune og nasjonale myndigheter om korona-situasjonen og hvilke tiltak som nå er i gang for å stoppe spredning av Korona-viruset (COVID-19). Bruk menyen til venstre eller snarveiene i høyremenyen for å finne det du trenger.
Send gjerne tips til oss.

country_flags_of_the_world_400_clr_7670.pngInfo English, Polskie +++
 

 

Hotell for karantene

Karantene ved innreise

Karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020.

2020-11-12
country_flags_of_the_world_400_clr_7670

English, Español, Poslk, Deutsch ++

Info på flere språk

2020-11-30
Koronavirus (1)

Korona

Nyhetsbrev 11.11.2020

Pga. korona-situasjonen sender Gildeskål kommune nyhetsbrev som distribueres til alle husstandene i kommunen, med god hjelp av lokalutvalgene.

2020-11-11
doctor_listening_to_patients_heart_800_5442_150x200

Visits to the doctors office

Dear all inhabitants of Gildeskål municipality: regarding visits to the doctors office.

As you all probably are aware of, the virus is approaching our municipality. With this in mind, it is necessary to make some changes with regards to visits to the doctors office.

2020-11-10
doctor_listening_to_patients_heart_800_5442_150x200

Besøk til legekontoret

Kjære alle innbyggere i Gildeskål kommune: spesielt angående besøk til legekontoret.

Som dere alle nok har fått med dere, nærmer viruset seg også vår kommune. I den forbindelse er det nødvendig å gjøre noen tiltak for besøkende til legekontoret.

2020-11-10
Koronavirus_200x113

Gjelder fra 7. november 2020

Smitteverntiltak i Gildeskål kommune

Regjeringen anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. På bakgrunn av dette gjøres følgende tiltak i Gildeskål kommune:

2020-11-06
Mennesker avstand

Korona-pandemien

Retningslinjer for leie av kommunens lokaler

Under koronapandemien har kommunale bygg i Gildeskål kommune vært stengt i perioder. Retningslinjene nedenfor skal gjøre det mulig å leie ut lokaler til lag og foreninger og arrangementer. 
Retningslinjene gjelder under koronapandemien, og kan blir revidert eller opphevet på kort varsel.

2020-11-02
Sjekkliste[1]

Trygg gjennomføring

Arrangementer innendørs i Gildeskål

Planlegger dere julemesser eller lignende arrangementer innendørs i Gildeskål? 
Da må det lages en plan for trygg gjennomføring.
NB! Fra 7.11.2020 og inntil videre lånes kommunale bygg ikke ut til arrangementer som varemesser, julemesser og julebord.

2020-11-02
Målrettede tiltak mot der smitten skjer

Korona

Nye nasjonale innstramminger fra 28.10.2020

For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, har regjeringen fra 28.10. innført nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.

2020-10-28
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS