Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Vi gir deg oppdatert informasjon fra Gildeskål kommune og nasjonale myndigheter om korona-situasjonen og hvilke tiltak som nå er i gang for å stoppe spredning av Korona-viruset (COVID-19). Bruk menyen til venstre eller snarveiene i høyremenyen for å finne det du trenger.
Send gjerne tips til oss.
 

Video Konsultajsoner Gildeskål Fysioterapi (2)_200x126

Nyhetsoppdatering fra Gildeskål Fysioterapi

Vi er nå inne i en tøff periode, både fysisk og mentalt. Hvis noen ønsker oppfølging av muskel og skjelett plager finnes det nå et
tilbud i Gildeskål kommune hos Fysio og Manuell terapeut Sean Alexander Thorkildsen.

2020-03-30

Korona: Nyhetsbrev til alle husstander

I disses tidene, som er meget spesielle for oss alle, ønsker vi som kommune å sørge for at også de som til daglig ikke bruker kommunens hjemmesider eller Facebooks-sider  få informasjon. Derfor har vi besluttet å sende ut et nyhetsbrev fra ordfører, rådmann og kommunelege som lokalutvalgene leverer ut i postkassene til alle fastboende i kommunen.

2020-03-27

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

2020-03-26

Informasjon fra NAV Gildeskål 26.03.2020

Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. Våre veiledere jobber så raskt som mulig, med å håndtere alle typer henvendelser. 

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no.
 

2020-03-26

Info om foreldrebetaling

Skoler og barnehager fortsatt stengt

Regjeringen har bestemt at alle skoler og barnehager skal være stengt til over påske. I første omgang gjelder det til og med 13. april.

2020-03-25

Helse og omsorg: Vi trenger folk!

For å øke beredskapen og utholdenheten innenfor helse- og omsorg  i kommunen ønsker kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse kontakt med studenter, elever og andre med utdanning og/ eller yrkeserfaring innen følgende fagfelt;

  • Helsefag
  • Kjøkkenfag
  • Renholdfag

Ta kontakt med Gildeskål Bo- og servicesenter på telefon 75 76 07 50 for å melde deg.

2020-03-24

Registrering av personer i karantene og isolasjon

I disse tider med mange ulike former for karantene og isolasjon er det vanskelig for kommunen å ha oversikt over hvor mange dette gjelder.  

Vi har derfor opprettet en telefon der vi oppfordrer alle som sitter i karantene eller isolasjon til å ringe og registrere seg. 

2020-03-23

Koronatelefon

Gildeskål kommune åpner mandag 23. mars 2020 egen koronatelefon.

2020-03-23

Dagstur er lov

Hytteforbud

Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

2020-03-20
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS