Bilde av sprøyte til vaksine

Koronavaksinasjon 18-64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for oppfriskningsdose av koronavaksine, til personer i aldersgruppen 18 – 64 år, uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Folkehelseinstituttet gir ingen generell anbefaling om oppfriskningsdose til denne gruppen, men det åpnes likevel opp for at de som ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen, særlig for de som hittil har takket ja til bare 2 doser.
Alle vaksiner, også koronavaksinene har bivirkninger. De fleste bivirkninger etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Helsepersonell:

Det er ingen generell anbefaling om oppfriskningsdose til helsepersonell, men de som selv ønsker det, kan få oppfriskningsdose.

Det er fortsatt anbefaling om at alle som er i risikogruppene, tar en oppfriskningsdose. 

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • gravide i 2. og 3. trimester

Praktisk gjennomføring:

Vaksinasjonssenter på Strømstad er nå avviklet. All vaksinering vil heretter foregå på Gildeskål helsestasjon, på GIBOS. Venteområde er felles med legekontor.

De som ønsker oppfriskningsdose kan bestille time gjennom kommunens hjemmeside 

Gildeskål kommune | Remin

Første mulighet for vaksinasjon vil bli onsdag 07.12.

Dersom noen er uvaksinert og ønsker grunnvaksinasjon, ta kontakt med helsestasjon snarest. Vi har bare oppfriskningsdoser inne, og må bestille egne vaksinedoser til grunnvaksinering.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS