Bilde av vaksinesprøyte mot korona

Koronavaksinasjon av ungdom 12 - 15 år

Vaksineteamet i Gildeskål har startet arbeidet med å tilby ungdom i alder 12 -15 år koronavaksine. Dette er et frivillig tilbud, og begge foreldre må samtykke i at barna deres får denne vaksinen.

 

Den er ikke del av barnevaksinasjonsprogrammet, men av praktiske grunner ser vi det som hensiktsmessig å foreta vaksineringen i skolehelsetjenestens lokaler, for de som ønsker det. Det er også mulig å få vaksinen på Strømstad på Inndyr.
Alle foresatte vil få tilsendt informasjon om vaksinasjon, samtykkeskjema og egenerklæring.
Vi ønsker helst at foreldre registrerer barnet sitt i kommunens system for timebestilling, Remin
Ved alle utkantskolene vil det være med lege ved vaksinasjon. 
Det vil selvfølgelig være mulig å vente litt og få vaksine på et senere tidspunkt dersom noen ønsker det. Det vil da bli tilbud om vaksinasjon på helsestasjon/ legekontor på Inndyr.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS