Bilde av sprøyte med vaksine

Covid-19, nye anbefalinger

Koronavaksinasjon

Det er kommet nye vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet:
Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere (dvs dose 5)

  • En ny dose vil være særlig aktuell for de som ikke tidligere har gjennomgått SARS-Cov-2-infeksjon, og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått minst 6 måneder siden forrige dose.
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Det kommer ikke til å bli sendt ut innkalling til oppfriskningsdose, her må de som ønsker det selv ta kontakt for å få vaksine.
Vaksinetelefonen er nå stoppet, alle henvendelser for å avtale tid for vaksinering gjøres til Gildeskål legekontor. Telefon: 75 40 38 88. Tilbud om vaksinering i kommunen gjelder uavhengig av fastlegetilknytning.
Det vil også være mulighet til Drop-in på Gildeskål helsestasjon, på fast oppsatte dager i ukene 16 og 17. Adresse GIBOS på Inndyr.
- Mandag 17.04.23 kl 11 – 14
- Fredag 21.04.23 kl 10 – 13
- Mandag 24.04.23 kl 11 – 14.
Det vil bli tilbud om vaksinering en dag på Sørarnøy og en dag på Sandhornøy eldresenter. Vi kommer tilbake med datoer for dette.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS