doctor_listening_to_patients_heart_800_5442_150x200

Koronavirus - informasjon fra Gildeskål

Her er litt informasjon om koronaviruset; faktaopplysninger, hva personer skal gjøre hvis de tror de er smittet, hvordan testingen gjennomføres og hvordan vi kan forhindre at mennesker som er i faresonen blir alvorlig syke. Informasjonen er skrevet av kommuneoverlege Laila Didriksen.

Koronavirus er et luftveisvirus som smitter via luft og dråpesmitte. Det er i utgangspunktet ikke farlig og gir som oftest vage symptomer. Men noen kan bli alvorlig syke og man vet enda lite om viruset slik at det er viktig å begrense smitten mest mulig.

Vårt viktigste verktøy i bekjempningen av viruset er god håndhygiene.

Dette vil også kunne hjelpe når det kommer til vanlig influensasmitte som det også går mye av for tiden.

Det er derfor viktig å følge offisielle råd når det kommer til hosting og håndvask. Disse rådene ligger tilgjengelig hos folkehelseinstituttet på deres nettsider. Kort fortalt skal man hoste i papirlommetørklær og man skal vaske hendene grundig, godt og ofte.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/hygieneplakat-smitte.pdf/_/attachment/inline/4f214def-51cb-45a9-9375-d50309edc0ae:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/hygieneplakat-smitte.pdf

For personer som mistenker at de kan være smittet med koronavirus er det viktig at de ikke møter opp på legekontor eller legevakt. Det er viktig at man da holder seg hjemme og tar telefonkontakt med helsevesenet.

Du kan mistenke at du er smittet dersom du har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber OG du i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i: Områder med vedvarende spredning av koronaviruset
  • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Prøvetagning av pasienter vil skje på dagtid på hverdager. Dette da man ikke vil kunne sende inn prøver i helgen. Kontakt med helsevesenet kan derfor i all hovedsak skje på dagtid, men det er viktig å holde seg hjemme frem til man har opprettet kontakt og fått beskjed om hvordan man skal forholde seg.

Legevakt skal i all hovedsak brukes der det er snakk om så alvorlige symptomer at man trenger legehjelp.

Ring 75403888 på dagtid og 116117 på ettermiddag/kveld og helg. Der vil du få råd om hva du skal gjøre videre.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Personer som skal testes for koronavirus vil få beskjed om hvor og hvordan prøvetagningen vil gjøres. Hvem som testes vil bli bestemt av helsepersonell som følger rådgivning fra FHI.

Kommunen vil utføre testing på to måter. Personer som er friske og kan kjøre selv vil bli bedt om å kjøre til Gibos der man vil ta prøver av dem i bilen. Personer som av ulike grunner ikke kan kjøre til Gibos vil få besøk hjemme av helsepersonell.

Det er viktig at personer som har fått beskjed om å være i hjemmekarantene holder seg hjemme. Man vil da daglig bli oppringt av helsetjenesten og følges opp av denne.

Karantene etter reise til områder med vedvarende smitte er enn så lenge ikke anbefalt for hele befolkningen, men det gjelder egne regler for helsepersonell og personell som jobber i helseinstitusjoner. Se egne infoskriv om dette. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-helsepersonell-etter-hjemkomst-fra-omrade-med-utbredt-smitte-av-cov/

Da målet er å begrense smitte og å hindre at mennesker som er i faresonen for å bli alvorlig syke blir smittet har vi på Gibos og eldresentre hengt opp plakater der vi ber besøkende tenke seg om en ekstra gang før de besøker sine pårørende. Dette gjelder særlig om man har vært steder der man kan ha vært i kontakt med enten smittede eller mennesker som har vært ute og reist og dermed har vært i områder med smitte.

Personer som til vanlig har hjelp/bistand fra helsetjenesten/hjemmetjenesten bes gi beskjed dersom de har hatt besøk av mennesker som har vært ute og reist til områder med vedvarende smitte. Disse områdene er per i dag: fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia.  Dette endres etter hvert men oppdatert liste finnes hele tiden på hjemmesiden til FHI.

Folkehelseinstituttets hjemmeside http://www.fhi.no har svært mye god informasjon om koronaviruset. Både til generell befolkning og til helsepersonell og arbeidsgivere som får ansatte med mistenkt smitte.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS