ARENA

Kulturhuset skal brukes!

Den siste tida har vi hatt en flott økning i bruken av kulturhuset, til idrett, i treningssenteret og med andre møter og arrangementer. Dette er positivt for hele Gildeskålsamfunnet, men har gitt oss noen utfordringer som vi gjør vårt aller beste for å løse slik at det blir bra for alle.

Så langt som mulig legger vi til rette for at enkeltarrangementer der vi trenger beskyttelsesgulv i hallen ikke skal gå ut over den daglige bruken. Vi tar på alvor de bekymringene som har kommet i forbindelse med et julebord-arrangement, og ser at vi kunne informert bedre om dette. Derfor er vi også glade for å kunne si at  1/3  av hallen vil være tilgjengelig for treninger og skolenes kroppsøvingstimer også i for- og etterkant av dette arrangementet.

Kulturhuset gir oss mange muligheter, og vi ønsker at det skal bli brukt enda mer. Over nyttår vil kommunalsjef for Teknisk avdeling derfor ta initiativ til dialog med både dagens brukere og nye potensielle brukere. Vi håper ledere og medlemmer i lag og foreninger allerede nå kan begynne på forslag til forbedringer og innspill til hvordan de selv kan bidra, og ta det med til dialogen. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS