Illustrasjonsbilde: Sjøfossen næringsutvikling. Fotograf: Renate Sandvik

Innspill ønskes

Kulturminneplan for Gildeskål

Har du et forslag til kulturminner som bør tas vare på i Gildeskål?

Det er nå satt i gang et arbeid med å utarbeide Gildeskål kommunes kulturminneplan.
Vi ønsker at innbyggere, lag og foreninger deltar aktivt ved å gi innspill om aktuelle kulturminner rundt omkring i kommunen.
Har du forslag til kulturminner som bør tas vare på Gildeskål? Send oss ditt innspill til postmottak@gildeskal.kommune.no. Send gjerne ett bilde og fortell om hva slags kulturminne det er, hvor det er og hvorfor det bør komme med i kulturminneplanen. Merk eposten med "kulturminneplan".
Vi tar sikte på bred deltagelse og vil orientere om arbeidet videre i prosessen.
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS