Kulturprisen 2012

Kulturprisen 2012

Karin og Daniel Antonsen fikk overrekt kulturprisen 2012 under julekonserten i Gildeskål hovedkirke 15. desember 2012.


Ordførerens tale i forbindelse med utdelingen:

Dette er det ingen som helst tvil om at årets vinner har deltatt til glede for mange voksne og barn over flere tiår.

Normalt tildeles kulturprisen til en person som har gjort ”en særlig innsats for kulturlivet i kommunen over lengre tid” . 

Årets prisvinnerne må med rette kunne kalles ekte Gildeskålværinger. De er begge født og oppvokst her og har hatt/er ansatt i Gildeskål kommune. Prisvinnerne har helt siden 1977 vært særlig aktiv i frivillig arbeid for oss som er glad i friluftsliv – og da spesielt rettet mot barn og ungdom. Det må med rette kalles for årelang innsats.

Han har gjennom de siste 38 år hatt en rekke verv i foreningen. Han har vært revisor, sekretær, leder både for underutvalg og leder for foreningen. Hun har siden 1994 vært leder for flere underutvalg og også leder for foreningen.

Prisvinnerne har hver for seg og sammen i sin fritid gjort en forbilledlig innsats for samfunnet gjennom sitt arbeid for friluftslivet generelt, men spesielt for å ha lært barn og ungdom å sette pris på natur og friluft. De har vært med å arrangere turer for skoleklasser både høst og vinter. De har vært med å arrangere flere Fylkescamper, samt havfiskecamp i Sørfjorden og Fugløya. Prisvinnerne har i alle disse år deltatt i bygging og restaurering av fasiliteter for overnatting i fjell og vidde til glede for alle som ønsker å benytte disse. Prisvinnerne har sågar vært med å arrangere et årlig verdensmesterskap i mortfiske.

Ordfører har også nytt godt av prisvinnernes engasjement da de påtok seg den praktiske tilrettelegging for Ordførerens tur som i år gikk til Femris.

Vi har stor tiltro til, og forhåpning om, at årets prisvinnere vil være like aktive med sin gjerning i mange år fremover.
Prisen består i: Heder og verdighet, en sjekk på 5000.- kroner og et innrammet diplom som er laget av Evelyn Scobie. Det heter ”Spør vinden, bølgen og stjernene”. Det passer utmerket til årets prisvinnere.

Vinnere av Gildeskål kommunes kulturpris for året 2012 er: Karin og Daniel Antonsen.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS