Diplom kulturprisen 2016

Kulturprisen 2021

Formålet med Gildeskål kommunes kulturpris er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og stimulere til innsats.

Nå kan du nominere noen du synes fortjener prisen. Frist for innsending av forslag er 30. april.

RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV GILDESKÅL KOMMUNES KULTURPRIS

 

1. Gildeskål kommunes kulturpris er oppsatt av Levekårsutvalget, og skal utdeles til personer som har gjort seg fortjent til den ved særlig innsats på kultursektoren i kommunen. Prisen deles ut til enkeltpersoner.

 

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp hvis størrelse bestemmes hver gang ved særskilt bevilgning. Beløpet på prisen bestemmes av Levekårsutvalget. Prisen bør deles ut hvert år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen. Diplomet skal være kunstnerisk utført og innrammet.

 

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal henge høyt og være et bevis på årelang innsats og interesse for kulturlivet.

 

4. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.

 

5. Kunngjøring av prisen innen 1.mars og en forslagsperiode fram til 30.april. Prisen gjøres kjent i kommunen på høvelig måte, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre

 

6. Hovedutvalget foretar tildeling av prisen og bestemmer utdelingstidspunktet i første møte etter forslagsperioden.

 

7. Ordfører foretar utdeling av prisen.

 

Kulturprisen skal være noe å strekke seg etter og være et bevis på årelang innsats og interesse for kulturlivet. En bør skille mellom frivillig innsats for kulturen, og innsats gjort gjennom betalt arbeid og daglig virke.

Tidligere vinnere:

2020                    Stein Storvik

2019                    Bjørnar Thoresen

2018                    Trygve Førde

2017                    Johan Sandberg

2016                    Anna Jelstad

2015                    Cecilia Lundbakk

2014

Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm (The Nord land)

2013

Stian Pettersen

2012

Karin og Daniel Antonsen

2011

Reidar Kjelling

2010

Monica Eriksen

2009

Odd Arne Sandnes

1998

Arild Lekanger

1996

Henning Johnsen og Karstein Novik

1995

Arild Eliassen

1994

Petra Andreassen og Henry Fredriksen

1993

Torstein Lund

1992

Oscar Berg

1991

Jan Arne Birkeli

1990

Unni Kildal

1989

Årbokkomiteen

1988

Petter Kjærnes

1987                    Steinar Nygård

1986                    Sigvart Kristensen

 

Forslag på kandidater til Gildeskål kommunes kulturpris kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre. Levekårsutvalget er jury og gjennomgår kandidatene i sitt møte i mai.

Forslag sendes via eDialog her eller til postmottak@gildeskal.kommune.no

Forslagsfrist 30. april.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS