Kulturprisen til Stein Storvik

Årets vinner har i mange tiår engasjert seg, og viet sin tid til sitt lokalsamfunn, sa ordfører Bjørn Magne Pedersen da han delte ut Gildeskål kommunes kulturpris under dagens kommunestyremøte.

Stein Storvik - Kulturprisen 2020 (2).jpg

Stein Storvik flyttet til Inndyr i 1962 og ble da med i ungdomslaget. Inndyrs eneste forsamlingshus var da i dårlig forfatning og han bidro til at dette ble restaurert.
Han har vært opptatt av friluftsliv og fysisk aktivitet. Som aktiv i Turistforeninga har han bidratt til merking og tilrettelegging av turløyper. Da Fellvasstua ble bygget var han også sterkt involvert og han har vært en aktiv bruker av Gildeskåls natur.

Han har oppmuntret sine sambygdinger til å ta idrettsmerket og ledet i mange år aktiviteten i forbindelse med disse prøvene. De siste årene er vinneren mest kjent for sitt humanitære arbeid i regi av Lions Club i Gildeskål, der han har vært aktiv i 55 år!

Vi gratulerer!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS