Gildeskål Frivilligsentral

Kunne du tenke deg å være fadder for ukrainske flyktninger?

Gildeskål kommune skal ta imot inntil 40 flyktninger fra Ukraina i løpet av de neste ukene/månedene. Noen er allerede bosatt på Inndyr og Nygårdsjøen.

For en vellykket bosetting og inkludering i Gildeskål, trenger flyktningene venner og sosial støtte. For at flyktningene skal føle seg ivaretatt og bli inkludert i lokalsamfunnet ønsker vi at alle skal få mulighet til å være del av en fadderordning. For å få til dette, er vi avhengig av deg som frivillig.

Hva innebærer det å være fadder?

Fadderordningen går ut på at små grupper med frivillige faddere sammen bistår en nyankommet person eller familie. Når flere er sammen om oppdraget blir det mindre ansvar på enkeltpersoner, men det trengs da desto flere faddere.

Å være fadder betyr at du vil være en venn. Du skal ikke være terapeut, psykolog eller ha ansvar for formelle oppgaver, det er det kommunen og flyktningkontoret som tar seg av. Som fadder skal du bidra til at flyktningene inkluderes sosialt i lokalsamfunnet. For eksempel ved å vise de rundt, ta de med på tur, invitere på kaffe, dra på besøk til hverandre, spise middag sammen, bli med på butikken eller ta de med/introdusere de for organiserte aktiviteter.

Som fadder bør du ta initiativ til kontakt/aktivitet minst en gang hver 14. dag. Gjerne hyppigere i starten.

Fadderordning er et frivillig initiativ som i hovedsak handler om å være et medmenneske for personer i en vanskelig situasjon. Siden det å være fadder er basert på frivillighet, vil eventuelle økonomiske utgifter, ikke bli dekket.

Hvem kan bli fadder?

Alle som ønsker, kan være fadder. Vi vil likevel tilpasse fadderne til den/de aktuelle flyktningenes kjønn og situasjon, der eksempelvis kvinner får kvinnelige faddere.

Ønsker du å være fadder?

Det vil være lokalutvalgene som organiserer fadderordningene på de ulike tettstedene. Vil du være fadder tar du kontakt med lederen for ditt lokalutvalg:

Nordfjorden lokalutvalg:

Bjørn-Ronny Madsen, Tlf: 411 01 314

Inndyr- og omegn lokalutvalg:

Anette Holand-Nilsen, Tlf: 900 26 052

Sandhornøy lokalutvalg:

Petter-Jørgen Pedersen, Tlf: 415 18 645

Arnøyene lokalutvalg:

Trond-Morten Røst, Tlf: 452 01 600

Storvikbukta lokalutvalg:

Alice Strand, Tlf: 481 16 075

Sørfjorden- og Forstranda lokalutvalg:

Ragnhild Gjelseth, Tlf: 480 98 072

Fleinvær lokalutvalg:

Are Andreassen, Tlf: 994 19 777

 

Daglig leder Gildeskål Frivilligsentral, Vilde Stangeland (415 46 904)

Frivilligsentral logo.png

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS