bilde_ingress

KUNNGJØRING- vedtak reguleringsplan for Finnvikhaugen II

20.03.18 - 15.04.18

Gildeskål kommunestyre har den 06.03.2018 sak 2/2018 i medhold av PBL § 12-12 vedtatt detaljregulering for Finnvikhaugen II

Vedtaket kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Klage må sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no merkes saksnummer 2016/594 innen 15.04.2018

Dokumenter relevante for saken kan leses her:

Bestemmelser.pdf

Plankart.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Prinsippskisse avløp.pdf

Referat fra oppstartsmøte Finnvikhaugen II-PlanId 201401.pdf

Saksframlegg-reguleringsplan_finnvikhaugenII.pdf

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS