langholmen

KUNNGJØRING

06.11.17 - 06.12.17

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

 

Søknad om akvakultur i Gildeskål kommune

Søker: Gildeskål Forskningsstasjon AS 950 912 278

Søknaden gjelder: Installasjon av lekter ved akvakulturanlegg.

Størrelse:        780 tonn

Lokalitet:        11116 Langholmen

Koordinater: Midtpunkt merdanlegg:           N 67º 03,47` Ø 14º 01,52`

Midtpunkt ny lekter:               N 67º 03,46` Ø 14º 01,41`

 

Kontaktperson Gildeskål Forskningsstasjon AS:    Ronald Jørgensen, tlf. 97100839

Kontaktadresse Gildeskål kommune:                      postmottak@gildeskal.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen, også på kommunens nettside. Eventuelle merknader på den nye lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

søknad.pdf

arealplan.pdf

bunntopografi.pdf

plassering av lekter.pdf

søknad_GIFAS.pdf

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS